VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

SM-uttagning

Regler för SM-uttagningen

 1. Två (2) st prisprov inom Västernorrland varav det ena provet skall vara gånget före den 1:a november.
 2. Utställningsmerit med minst ett Very Good före 15 månader eller Good efter 15 månader.
 3. HD-röntgad med resultatet A eller B. AD röntgad utan anmärkning (0). Gäller oavsett ålder och index. Röntgen skall vara utförd senast 30/4. Gråhund som inte är AD-röntgad äger dock rätt att delta.
 4. Ägaren skall vara medlem i Västernorrlands Älghundklubb
 5. Resultaten läggs samman. De sex (6) bästa går till SM-uttagningen de tre (3) nästföljande står som reserver.
 6. Rangordning:
  a) Högsta pris
  b) Högsta sammanlagda poäng
  c) Vid lika poäng - högsta poäng i moment 3
  d) Vid lika poäng, samma poäng i mom. 3 - yngsta hund.
 7. Anmälningsavgift för SM-uttagningen samt domararvode betalas av VNÄK.
 8. Deltagande hundägare bekostar resa. VNÄK bekostar logi.
 9. VNÄK bekostar resa och eventuella logikostnader (2 nätter) för hund som
  representerar klubben i Älghunds-SM

 

Tillägg enligt årsmötesbeslut 2017-02-24 att gälla från och med SM-uttagningen 2019.

Att i det fall klubben saknar ordinarie SM-representant efter att uttagningstävlingar ägt rum, eller om uttagning inte genomförts på grund av för få kvalificerade hundar eller andra orsaker, skall den hund eller tik som tog det datummässigt tidigaste (första) 1:a-priset föregående provsäsong representera klubben under förutsättningen att övriga kriterier enligt ovan punkter 2-4 är uppfyllda.

Reserv blir den hund som tog det datummässigt näst tidigaste (provsäsongens andra) 1:a-pris, osv.

Rangordning;

 1. Tidigaste datum
 2. Högsta poäng
 3. Vid lika poäng - Högsta poäng i moment 3
 4. Vid lika poäng i moment 3 - Yngsta hund.