VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

Vnäk's styrdokument

För att hjälpa och underlätta för våra funktionärer, förtroendevalda och valberedning har några styrdokument upprättats.

Dokumenten ska ses som riktlinjer, de flesta har SÄK's AR som grund, men har därefter anpassats för att bättre beskriva vår verksamhet..
Dessa dokument ska också vara "levande" vilket innebär att de löpande kan ändras för att passa vår verksamhet bättre.

- Avelsråd - Prisansvarig
- Dataansvarig - Tävlingsansvarig
- Fullmäktige - Sekreterare
- Jaktprovsansvarig - Tävlingsansvarig
- Jaktprovsdomare - Ungdomsansvarig
- Kassör - Utställningsansvarig
- Ordförande - Utställningskommissarie