VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

Championhundar och information om championatanmälan

På dessa sidor presenteras fortlöpande hundar som blivit champions.

Det går bra att anmäla nya champions för publicering på hemsidan via mail eller genom formuläret nedan. Natutrligtvis går det bra att skicka brev om ni så föredrar det.
Vi ser gärna att ett foto på hunden skickas samtidigt som anmälan. Används formuläret nedan går det bra att maila bilden till webmaster

Läs här vilka provmeriter som behövs för de olika championaten.

Vad du bör tänka på när din hund blivit champion finner du här.

Hundägaren är den som ansvarar för att uppgifterna som skickas är korrekta.
Skicka ett mail med uppgifter om hund, ägare och uppfödare till mona.sundqvist@gmail.com
Bifoga gärna en bild på hunden också.

 


Har din hund blivit champion?

Vi gratulerar först och främst till en duktig hund! För att hunden skall få sin rättmätiga titel registrerad och om du önskar championatdiplom behöver du göra enligt nedanstående:

CHAMPIONATTITEL:

Numera kan du göra ansökan direkt via SKK's hemsida - https://www.skk.se

För att hunden skall bli registrerad som champion måste en ansökan om championattitel tillsändas Svenska Kennelklubben. Titeln införes i SKK's register endast för de hundar vars ägare sänt in en ansökningsblankett.

SKK's CHAMPIONATDIPLOM:

Svenska Kennelklubben utfärdar ett diplom till en mindre kostnad till de ägare som önskar detta. Detta är dock frivilligt och du ansöker om diplomet på blanketten för "ansökan championattitel".
Numera kan du göra ansökan direkt via SKK's hemsida - https://www.skk.se

SÄK's CHAMPIONATDIPLOM:

Svenska Älghundklubben utfärdar sitt eget diplom till en mindre kostnad till de hundägare som som önskar detta. Detta är dock frivilligt.
Ansökan om diplomet sändes till Svenska Älghundklubbens kansli.
Blankett kan hämtas på SÄK's hemsida -
http://www.alghundklubben.com/

Diplomet är framtaget med ett motiv med älg och älghund pga att SKK har ett diplom med stövare.

PUBLICERING AV CHAMPIONHUNDAR I "ÄLGHUNDEN"

De hundägare som önskar sina hundar publicerad i "Älghunden" kontaktar sina respektive lokalklubbars sekreterare.