VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

Information om championat

SE J(LÖ)CH, Svenskt Jaktprovschampionat, löshund

Tre 1:a pris vid jaktprov på älg i Sverige utdelade av minst två domare. Ett av 1:a prisen kan bytas mot ett efter 1992-01-01 erhållet 2:a pris erövrat före 24 månaders ålder. I minst ett av proven ska samtliga moment vara bedömda och således sakna K.
Därutöver krävs:
Godkänt särskilt älgspårprov eller 1:a pris på viltspårprov i Sverige eller finskt särskilt älgspårprov erövrat efter 2004-01-01 eller norskt särskilt älgspårprov, erövrat efter 2006-09-01.
Lägst Good vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.


SE J(LE)CH, Svenskt Jaktprovschampionat, ledhund

Tre 1:a pris vid ledhundsprov på älg utdelade av minst två domare.
Därutöver krävs:
Lägst Good vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.


SE J(vlö)CH, Svenskt Jaktprovschampionat, vildsvin-löshund

Tre 1:a pris på jaktprov för ställande hundar på vildsvin i Sverige utdelade av minst två domare. Ett av 1:a priserna kan bytas mot ett 2:a pris erövrat före 24 månaders ålder.
Alternativt:
Ett 1:a pris på jaktprov för ställande hundar på älg samt två 1:a pris på jaktprov för ställande hundar på vildsvin i Sverige utdelade av minst två domare.

Därutöver krävs:
Godkänt särskilt älgspårprov eller 1:a pris på viltspårprov i Sverige.
Lägst Good vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.


SE UCH, Svenskt Utställningschampionat

Tre CK (CertifikatKvalitetspris) utdelade i jaktkonkurrensklass i Sverige utdelade av minst två domare. Ett av dessa CK ska vara utdelat vid officiell utställning inom SÄK. Ett CK ska ha utdelats efter att hunden fyllt 24 månader.
Att hunden är Svensk Jaktprovschampion (SE J(LÖ)CH eller SE J(LE)CH)


NORD JCH, Nordiskt jaktprovschampionat

Tilldelas hund som erhållit godkänt jaktprovschampionat i tre av de nordiska länderna.


NORD UCH, Nordiskt utställningschampionat

Tilldelas hund som erhållit godkänt utställningschampionat i tre av de nordiska länderna.


C.I.T, International Working Champion (motsvarar tidigare INT JCH)

Tilldelas hund som erhållit två CACIT utdelade av två domare samt lägst Very Good alt. 2:a pris i kvalitetsbedömning på internationell utställning vid lägst 15 månaders ålder i jaktklass eller öppen klass.


C.I.B, International Beauty Champion (motsvarar tidigare INT UCH)

Två CACIB utdelade i två länder av två domare samt jaktprovsmerit (se SE UCH ovan.) Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.


För övriga championat se SKK's Utställnings- och Championatbestämmelser