VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

Om Västernorrland

Välkommen
Först vill jag hälsa Dig varmt välkommen till Västernorrlands älghundklubb, VNÄK. Vi är en av tio lokalklubbar i Svenska älghundklubben, SÄK. Vårt verksamhetsområde är i huvudsak Medelpad, Ångermanland, södra delarna av Västerbotten och en del av Jämtland. Man är lika välkommen som medlem även om man bor utanför dessa områden. SÄK är anslutna till Svenska kennelklubben, SKK.
Svenska Älghundklubbens ändamål är att i egenskap av ansluten specialklubb till Svenska Kennelklubben, ur såväl jakt- som exteriörsynpunkt, främja aveln med av Svenska Kennelklubben erkända älghundraser, samt verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser.
 
Organisation
Svenska Älghundklubben är indelad i 10 st lokalklubbar varav VNÄK är en.
 
Som medlem i Västernorrland Älghundklubb får du:
 
Västernorrlands Älghundklubbs konton:
BG 621-1874 --> Västernorrlands Älghundklubb
 
Medlemsavgiften
Medlemsavgiften är 300,- för huvudmedlem och 50,- för familjemedlem.
Medlemsskapet löper per kalenderår (januari-december).

Avgiften sätts in på Svenska Älghundklubbens bankgiro nr 218-6179
Glöm ej skriva namn och fullständig adress samt att medlemskapet gäller Västernorrland, klubb nr 80.
Medlemskort kommer på posten, så fort pengarna är registrerade hos SÄK.
 
Välkommen som medlem!
Jesper Sundqvist
Ordförande