VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

Inbjudan och anmälan till jaktprov

 

Information inför anmälan

Vänligen läs igenom all information nedan - innan anmälan.

Anmälan görs via Provdata:
http://provdata.se/vnak

Observera:
att du som har postnummer från och med (>) 880 00 anmäler till Provområde 1 (Norra)
och du som har postnummer till och med (<) 879 99 anmäler till Provområde 2 (Södra)

 
Krav

Hunden skall vara ID-märkt med tatuering. Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger dock rätt att delta med microchipmärkt hund. Klubben har dock ett antal avläsare för utlåning och dessa är utplacerade hos några av klubbens funktionärer. Se listan här.

Hunden skall ha uppnått 12 månaders ålder samt erhållit lägst 3:e pris eller Sufficient på utställning i lägst juniorklass. Det skall framgå på anmälningsblanketten var och när hunden är utställd, samt prisvalör och domare.
(Hunden får starta på älgspårprov utan utställningsmerit, dock tidigast från 9 månaders ålder.) Undantag från utställningsmerit under perioden 2020-08-21--2021-01-31.

Hunden skall vara vaccinerad enligt gällande vaccinations-bestämmelser.
Se vidare i SKK's Utställnings- och Championatbestämmelser på www.skk.se

Ägaren skall vara medlem i någon av SÄK:s lokalklubbar. Medlem tillhörande annan lokalklubb än Västernorrland får starta under förutsättning att domare finns att tillgå. Kontakt skall därför alltid tagas med provledare INNAN anmälan.

OBS!!! För utländsk hund ska kopia av regestreringsbevis medfölja anmälan.
Svenskägd hund med utländskt registreringsnummer måste omregistreras till ett svenskt reg.nr av SKK.

OBS!
Regler för kemiskt eller kirurgiskt kastrerade hanhundar finns att läsa här.
Observera också att möjligheten att delta vid utställning (inkl exteriörbeskrivning) för kastrerad hanhund upphört 2017-01-01.

 
Provperiod för löshunds- och ledhundsprov

Löshundsproven genomförs under tiden 1 augusti t.o.m. 31 januari.

 
Provperiod för särskilt älgspårprov

Särskilt älgspårprov genomförs under tiden 1 augusti t.o.m. 31 januari.

OBS! Högst 10 cm snödjup.

 
Provperiod för viltspårprov

Rörligt viltspårprov från 1 april t.o.m. 31 november. Se separat annons

 
Anmälan

Anmälan får ske till högst två (2) prov/hund.
När minst ett av dem är genomfört får ytterligare ett prov anmälas.

Anmälan till jaktprov sker via Provdata!

 
Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 200 kronor för varje anmält lös- och ledhundsprov.
För särskilt älgspårprov är anmälningsavgiften 160 kronor.

Avgiften betalas med Payson med betalkort, betalningslänk finns i bekräftelsemailet, eller insättes på bankgiro 621-2013
OBS! Anmälan behandlas först när avgiften är erlagd.

Anmälningsavgiften återbetalas ej.

 
Domararvode och reseersättning

Samtliga domararvoden och ersättningar betalas direkt till domaren vid provtillfället.

För lös- och ledhundsprov:
Är domararvodet 600 kronor.

För särskilt älgspårprov:
Arvodet är 450 kronor.

Reseersättning:
25 kronor/mil

 
Bekräftelse på anmälan

När avgiften är registrerad meddelar vi hundägaren skriftligen vilken domare som tilldelats. Både domaren och hundägaren erhåller ett e-postmeddelande om tilldelat prov med kontaktuppgifter till varandra. Oftast sker detta någon dag efter anmälan. Har du inte fått mejlet med tilldelat prov/domare inom ett par dagar behöver du kontakta din provledare. Men kolla din skräpost innan du gör det eftersom mejl från Provdata ibland kan hamna där.

Hundägaren måste därefter på eget initiativ kontakta domaren för överenskommelse om lämplig provdag och plats. Detta skall göras snarast efter mottagandet av bekräftelsen dock senast inom en (1) månad, i annat fall förfaller provet.

 
Tilldelning av domare (och domarelev/domaraspirant)

Provledaren tilldelar domare för provet. Hundägaren behöver således inte själv vidtala domare.

Medföljande:
Vi anser det viktigt att domarelever och domaraspiranter får möjlighet till tjänstgöring för att kunna gå vidare i sin utbildning till jaktprovsdomare.
Elev eller aspirant kan därför komma att närvara vid provet och vi förutsätter att du som hundägare inte motsätter dig detta, särskilt inte i de fall hunden redan är jaktprovsmeriterad.
Du kommer naturligtvis bli informerad om eventuell medföljare innan provtillfället.

"PROVOMRÅDE 1" (Norra)
är för dig som har postnummer från och med 880 00

Anmälan skickas till provledare:
Jonny Nordström
Västerby 220
893 96 Sidensjö
Tel: 0660-26 01 16, 070-661 09 07
E-post: vasterby@outlook.com

 
"PROVOMRÅDE 2" (Södra)
är för dig som har postnummer till och med 879 99

Anmälan skickas till provledare:
Leif Engblom
Svampvägen 12, 860 13 Stöde
Tel: 0691-108 14, 070-518 46 11
E-post leifengblom45@outlook.com

 
 
Jaktprovsbestämmelser
Se vidare Bestämmelser för jaktprov
 
Välkommen med din anmälan!
/Provledningen