VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

Avelskommittén

Avelsgruppen för VNÄK hjälper Dig som tikägare/uppfödare med val av täckhund.
Naturligtvis hjälper vi även Dig som har täckhund med val av tikar.

Vi förmedlar valpar efter jaktprovsmeriterade HD-fria och i övrigt friska föräldrar.

Kontakta oss i god tid för en dialog kring ditt val av täckhund.
Gruppens ordförande har tillgång till Jyckedata där det går att ta fram önskevalp samt sjukdomsbilder och inavelskofficienter.
Vi skriver gärna ut och skickar (eller ännu hellre E-postar) kopior på stamtavlor på hundar/tikar och/eller önskevalpar.

Tveka inte, kontakta oss!

 

RAS för JÄMTHUND
2011-08-10

Vi vill ha hjälp med anledning av att det i år är dags att revidera RAS dokumentet för Jämthund.
RAS dokumentet beskriver målsättningen med vår Jämthund med utgångspunkt från fyra huvudområden:

- Funktion
- Exteriör
- Mentalitet
- Hälsa

Varje lokalklubb har fått i uppdrag att bland sina medlemmar undersöka vilka åsikter och synpunkter som finns kring just detta.
Vi i Västernorrland kommer att via vår hemsida erbjuda Er möjlighet att delge oss Er uppfattning.

Här kan ni hämta hem svarsformuläret
(i word) - ras.jamthund.2011.
Högerklicka och "spara mål som..."

Dessa frågor är utskickade från SÄK:s avelskommitté. Dessa skall sammanställas under hösten och sedan ligga till grund för det nya RAS-dokumentet. Detta ligger sedan som grund för nya målsättningar inom främst avelsarbetet.

Har du/ni synpunkter på detta eller andra åsikter som kanske ej fångas i bifogade frågor så är vi tacksamma för om ni skickar detta till en av oss senast den 19 augusti. Helst då via mail men även vanlig post går bra.
För att se dagens RAS dokument så kan ni gå in på SÄK:s hemsida.
Svaren skickas till namnen nedan pga klubben saknar avelsråd.
Märk svaren med klubb nr 80 så att Niklas eller Hans vet att svaren kommer från Västernorrland.

niklas.nilsson@glasa.com , Niklas Nilsson, Lund 115, 831 92, Östersund
hans.lantz@piskog.com , Hans Lantz, Rundhögsvägen 5, 831 72 Östersund

 

Armbågsledsdysplasi - AD (ED) & Ögonlysning
SÄK 2009-10-28

OBS! Nya bestämmelser från och med 1 januari 2010

Läs mer här!

 

OBS! Viktiga bestämmelser före parningen.
SÄK 2009-10-28

Båda föräldrarna skall vara HD – röntgade och skall ha statusen A eller B för att godkännas i aveln. Höfter med C- E ger avelsförbud för valparna

Har tiken uppnått 7 år skall det finnas veterinärintyg på tiken före parningen.

Tikägare, ta kontakt med avelsgruppen i god tid för planering och val av täckhund.
Efter parning informera avelsgruppen om resultat, för valpförmedling mm.
anmäl även om dräktighet uteblivit.

OBS! Vid HD röntgen skall hunden vara väl tränad och tik ej i löpning.

Avelsgruppen välkomnar iakttagelser som kan vara av intresse, bra, såväl som mindre bra, inte minst då det gäller sjukdom och mentalitet mm.

Endast genom samarbete och öppenhet kan en sund och bra avel bedrivas.

Rekommendationer från SÄK:s avelskommitté att gälla tills vidare finner du här.

 

Avelskommittén
 

Ordförande

Fredrik Eriksen

070-387 68 84  

 

Sökes:
Du som är intresserad av avel och hundar och som kan tänka dig sitta med i denna grupp.

Kontakta någon i styrelsen!