VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

Annonstorget

Medlemmar i VNÄK har rätt att annonsera

Avelsannonser ligger kvar tills hundägaren vill ta bort dem.
Annonser under jämthundar, gråhundar, övriga raser ligger kvar ca 3 månader.
Annonser under Övrigt ligger kvar ca 3 månader.
Annonser under Köpes ligger kvar tills annonsören vill ta bort dem.

Alla annonser skall följa Svenska Älghundklubbens Avelsrekommendationer.

Klicka här för att komma till SÄK's hemsida där du kan läsa om de Avelsrekommendationer som gäller.

Detta innebär att det kan komma att dröja någon dag extra innan er annons publiceras på hemsidan. Hoppas på överseende med detta då det inte är något vi kan påverka då avelsråden måste få tid att granska annonsen.

Annonsören ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta.
Skall annonsen innehålla uppgifter såsom avk%, kullvärden, meriter m.m från utlandet skall detta skickas med i annonstexten.

Skicka ett mail till:
mona.sundqvist@gmail.com med de uppgifter som du vill ha med i annonsen.