VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

Vandringspriser

Här nedan följer statuterna för de priser som vandrar inom klubben.

För att se vilka hundar/tikar som genom åren erövrat inteckningar, klickar du på vandringsprisets namn eller i menyn till vänster.

 

 


Unghundskannan

Hane (oavsett ras) under 3 år vid provdagen med högsta poäng på jaktprov, genomfört inom VNÄK. Lägsta ålder avgör vid lika poäng. Vid lika ålder avgör lotten. Hundägaren skall vara medlem i VNÄK. Vid tre inteckningar erhålls priset för alltid.


Jägarnas vandringspris

Bästa hanhund (högsta poäng på jaktprov i VNÄK's regi) oavsett ras. Skall vara ägd av medlem VNÄK, HD-friröntgad och tilldelats minst 2:a alt. Good i Kval.kl. på utställning. Lägsta ålder avgör vid lika poäng. Vid tre inteckningar erhålls priset för alltid.


Jakthundens vandringspris

Bästa tik i övrigt samma statuter som Jägarnas vandringspris.


Övriga priser - Ej Vandringspris


Vandringspriser som slutat vandra...

Svenska Älghundklubbens Uppfödarpris

Registrerad kennel ägd av medlem i VNÄK. Högsta pristagareprocenten baserad på uppfödarelistan publicerad i Älghunden föregående år. Vid lika pristagareprocent avgör det högre antalet pristagare. Vid tre inteckningar erhålles priset.


Svenska Älghundklubbens vandringspris

Högsta poäng på jaktprov i VNÄK's regi, taget före två års ålder oavsett ras eller kön. Skall vara ägd av medlem i VNÄK, HD-friröntgad, tilldelats minst 2:a alt. Good i Kval.kl. på utställning. Lägsta ålder avgör vid lika poäng. Vid två inteckningar erhålls priset för alltid.


Gävleborgs Älghundklubbs vandringspris - Årets högsta provpoäng

Högsta provpoäng vid löshundsprov oavsett Älghundsras eller kön. HD - friröntgad (A eller B). Ägd av medlem i VNÄK. Löshundsprovet skall vara genomfört i VNÄK's regi. Vid lika poäng avgör lägsta ålder vid provtillfället. Priset utdelas till den hundägare som erhållit tre inteckningar, eller flest antal inteckningar under jaktprovssäsongerna 2006-2015. Vid lika antal inteckningar avgör högsta sammanlagda provpoängerna, därefter lägsta ålder vid provtillfället.


Ringkallen's vandringspris

Tilldelas den Jämthundstik som erövrat högst poäng på ett jaktprov, och en utställning, tagna inom VNÄK gångna året. Poängberäkning för utställning där UCH får tillräknas med 15 p. Cert eller Ck = 20 poäng, 1:a i Jkl, Uhkl, Ökl = 15 poäng, 2:a i Jkl, Uhkl, Ökl = 10 poäng, 3:e i Jkl, Uhkl, Ökl = 5 poäng. Tiken skall vara HD-friröntgad, vid lika poäng avgör lägsta ålder (provdatum). Vid tre inteckningar av samma tikägare (medlem i VNÄK) erhålls priset för alltid. (Exempel: jaktprov = 83 poäng + Utställning = Cert 20 poäng Sa: 103 poäng)


Sydsvenska Älghundklubbens pris - SM-guld

Ägare till Tik eller Hanhund oavsett Älghundsras som är medlem i VNÄK. Representerar VNÄK vid SM-tävling för Älghundar. Som erövrar nästa SM - Guld. Utdelas som engångspris.


Västsvenkas Älghundklubbens vandringspris - Årets veteran

Tilldelas äldsta Tik eller Hanhund oavsett Älghundsras vid prisprovstillfället (Löshundsprov). Hundägaren skall vara medlem i VNÄK. Provet skall vara genomfört i VNÄK's regi. Vid lika ålder avgör högsta prisprovspoäng. Priset utdelas år 2013 till den hundägare med flest antal inteckningar. Vid lika antal inteckningar avgör äldsta hund vid provtillfället.


Västerbottens Älghundklubbs vandringspris

Rätt att deltaga har kvinnlig ägare/delägare till hund. Skall vara medlem i VNÄK. Hanhunden/tiken skall vid provtillfället vara förd av kvinnlig ägare/delägare. Jaktprovet skall vara genomfört i VNÄK's regi. Högsta 1:a pris poäng, vid lika poäng avgör lägsta ålder på Hanhunden/Tiken vid provtillfället. Hanhunden/tiken skall vara HD-friröntgad vid provtillfället (A eller B). Hundägare som erhållit två inteckningar erhåller priset.


Bergslagens Älghundklubbs vandringspris - Flitigaste domaren

Rätt att tävla om vandringspriset har domare verksam i VNÄK, tillika medlem i VNÄK. Flest antal genomförda jaktprov (Löshundsprov, Ledhundsprov, Särskilt älgspårprov och Viltspårprov) under gångna säsong. Jaktproven skall vara genomförda i VNÄK's regi. Vid lika antal genomförda jaktprov avgör flest antal Löshundsprov, därefter äldsta ålder vid sista provtillfället på domaren. Priset utdelas efter provsäsongen år 2010 till den domaren med flest inteckningar. Vid lika antal inteckningar utdelas priset till den domaren enligt ovanstående rangordnade kriterier.


Harry Edlund's ungtikspris

Tik resp. hane (oavsett ras) under 3 år vid provdagen med högsta poäng på jaktprov, genomfört inom VNÄK. Lägsta ålder avgör vid lika poäng. Vid lika ålder avgör lotten. Hundägaren skall vara medlem i VNÄK. Vid tre inteckningar erhålls priset för alltid.


Jaktjournalens Vandringspris - 2001-01-01--2005-12-31

Rätt att tävla om priset har tikar som vid sista meritering inte fyllt tre år. Vid ev. lika poäng vinner yngsta tik. Tre jaktprov, en utställning och godkänt älgspårprov får räknas.


Owe's vandringspris