VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

Utmärkelsen "Särskild insats"

Västernorrlands Älghundklubb fungerar på många sätt tack vare ideella insatser. Det är varje år många personer som engagerar sig på olika sätt för vår gemensamma nytta, för vi gillar våra älghundar och att de ska kunna utvecklas i jakten. Några exempel på nytta i verksamheten är information, utbildningar, utställningar, jaktprov, spårprov, tävlingar eller uppdrag för klubben.

För att visa uppskattning har styrelsen beslutat att VNÄK-medlemmar årligen kan nominera en person för ”särskild insats”. Av de nominerade personerna får sedan medlemmar som närvarar på medlemsmöte rösta på person som utses för årets största ”särskilda insats”. Alla nominerade är hedrade men en person får den största äran! Den som fått flest röster av närvarande medlemmar.

Utnämningen av ”särskild insats” sker i samband med årsmötet i februari månad. Hur det hela fungerar med nominering, röstning och pris framgår av ”Instruktion särskild insats”. Kontakta någon i styrelsen om du har frågor.

Notera att sista dag för nominering är den 15 februari.


Utnämnda personer för Särskild insats

2023 - Hans Pettersson, Sundsvall

2022 - Mona Sundqvist, Själevad

2021 - Nils-Erik Pettersson, Erikslund/Söderköping

2020 - Ingvar Holmgren, Backe