VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

VNÄK's ordinare årsmöte 2023

Tid:
2023-02-25
Plats: Bredbyn

Snart kan du läsa protokollet här... -

 

Årsmötet 2023

Det var ett 20-tal medlemmar som träffades på Bredbyns Gästgiveri lördagen den 25 februari.

Dagen inleddes redan klockan 10.00 med diskussioner om klubbens inriktning och framtid där många kloka ideér och förslag framkom av engagereade medlemmar.

Efter lunchen var det dags för själva årsmötet.

Till att leda årsmötet valdes vår mångfaldige årsmötesordförande Ingvar Holmgren, Backe. I vanlig ordning skötte Ingvar årsmötesförhandlingarna med bravur.

Till klubbens ordförande valdes Jesper Sundqvist, Själevad som ersätter Hans Pettersson som avböjt omval.

Mats Norberg, Bredbyn och Erik Dahlgren, Näsåker omvaldes på en period om två år.
Nyval på två år av Andreas Berggren, Domsjö och Erik Ferner, Sollefteå.

Årsmötet valde även Mona Sundqvist, Själevad till ny hedersmedlem i klubben.

Två motioner behandlades. Motionen gällande kriterier för uttagning av representanter till kommande Vildsvinsmästerskap bifölls av årsmötet.
Den andra motionen, att öka antalet deltagande hundar i SM-kvalet avslogs av årsmötet för att kunna bifalla styrelsens förslag. Styrelsens förslag var till alla delar lika den inlämnade motionen med undantag av själva vinstpaketet. Istället för ett vapenpaket kommer vinnaren att erhålla ett presentkort.

Efter avslutade förhandlingar avtackades mötesordförande Ingvar Holmgren av klubbens nyvalde ordförande Jesper Sundqvist.

I domarlotteriet vann Gunnar Hagström, Fredrik Linné och Andreas Berggren varsin Hunter viltkamera.

Hunter viltkameror lottades även ut i Elevförslagslotteriet och Närvarolotteriet.
Johnny Stridsman, Sollefteå som inkommit med förslag till ny domarelev vann den ena kameran och Örjan Pålsson, Alby vann den andra genom sin närvaro vid årsmötet.

Klubbens flitigaste jaktprovsdomare Conny Fängström, Junsele, som har haft hela 35 domardagar i skogen, hedrades med en brandfilt från Solstickan.

Utmärkelsen årets Särskilda insats tilldelades Hans Pettersson för sitt uppskattade och förtjänstfulla arbete som klubbens ordförande.

 

Årsmötesordförande Ingvar Holmgren tackades med blomster av klubbens nyvalde ordförande Jesper Sundqvist.

 

Hans Pettersson avgående ordförande avtackades och får här sitt pris för Särskild insats av Jesper Sundqvist.

 

Mona Sundqvist, valdes till hedersmedlem i klubben men fick också en sen avtackning med anledning av sin avgång ur styrelsen vid ett tidigare årsmöte.