VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

Vandringspris / Gävleborgs

 

ÅRETS HÖGSTA PROVPOÄNG


Högsta provpoäng vid löshundsprov oavsett Älghundsras eller kön.

HD - friröntgad (A eller B).

Ägd av medlem i Västernorrlands Älghundklubb.

Löshundsprovet skall vara genomfört i Västernorrlands Älghundklubb regi.

Vid lika poäng avgör lägsta ålder vid provtillfället.

Priset utdelas till den hundägare som erhållit tre inteckningar, eller flest antal inteckningar under jaktprovssäsongerna 2006-2015.
Vid lika antal inteckningar avgör högsta sammanlagda provpoängerna, därefter lägsta ålder vid provtillfället.

Detta pris slutade att vandra enligt statuterna i och med provsäsongen 2015. Ingen ägare lyckades med mer än en inteckning vilket gjorde att Gävleborgs Vandringspris kommer att tilldelas S41547/2009A Majmyrbäckens Fhilip och Ingemar Brorsson, Långsele som med sina 95,5 poäng hade de högsta poängen.

År: Reg.nr: Namn: Ägare:
2105 SE20415/2012 Västjämtens Gorm Hans Sjöström, Noraström
2014 SE59583/2013A Tuike Salon Hektor Alexander Ramén, Helgum
2013 SE50417/2010B Björntorpets Atlas Niklas Tjärnström, Bredbyn
2012 S34657/2009A Fallmyrens C-Bozz Jörgen Seijsing, Överhörnäs
2011 S41547/2009A Majmyrbäckens Fhilip Ingemar Brorsson, Långsele
2010 S69578/2008A Sörombäckens Ejno Jonas Nilsson, Fagervik
2009 S59812/2007B Rocy Dan Larsson, Junsele
2008 S41211/2003A Tjuvjägarns Stim Sven-Åke Eriksson, Sollefteå
2007 S33865/2005A Nolibergets Lurv II Lennart Edfors, Näsåker
2006 S27197/2003A Fäbobergets Khira Birger Källström, Mellansel