VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

Vandringspris / Svenska Älghundklubbens

 

SÄK'S UPPFÖDAREPRIS

Registrerad kennel ägd av medlem i Västernorrlands Älghundklubb.

Högsta pristagareprocenten baserad på uppfödarelistan publicerad i Älghunden föregående år.
Enligt årsmötesbeslut 2016-02-27:
Från och med 2015 baseras högsta pristagarprocenten på uppfödarlistan från HittaÄlghund.se


Vid lika pristagareprocent avgör det högre antalet pristagare.

Vid tre inteckningar erhålles priset.

Tredje och sista inteckningen erhöll Marita Forsberg efter provsäsongen 2016.
Vi gratuler till framgångarna!

År: Kennelnamn: Ägare: Prist.%
2016 Vindbackens Kennel Marita Forsberg, Bredbyn 58,6
2015 Vindbackens Kennel Marita Forsberg, Bredbyn 51,7
2014 - Ingen lista publicerades i Älghunden  
2013 Norrskenets Kennel Dan Larsson, Junsele 34,48
2012 - Ingen uppfödare uppfyller kriterierna ovan  
2011 - Ingen uppfödare uppfyller kriterierna ovan  
2010 - Ingen uppfödare uppfyller kriterierna ovan  
2009 Lillögdas Kennel Carl-Eric Söderberg, Älandsbro  
2008 Lillögdas Kennel Carl-Eric Söderberg, Älandsbro 31,3
2007 Vindbackens Kennel Marita Forsberg o Niclas Lundqvist, Bredbyn 31,3
2006 Stormyrans Kennel Harald Håkansson, Solberg 41,7