VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse, inklusive övriga Årsmöteshandlingar i PDF.
Dagordning,
Verksmahetsberättelse,
Årsbokslut (balans- och resultaträkning),
Revisorernas berättelse,
Verksamhetsplan 2021,
Rambudget 2021,
Avgifter 2021,

Kommer inom kort kompletteras med valberedningens förslag,