VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

Historik och 50-årsjubileumet

Västernorrlands Älghundklubb 50år.

Det började 1955 då en grupp intresserade hundkarlar och jägare från Medelpad gjorde en brevförfrågan hos Svenska Spetshundklubben om att bilda en lokalklubb under Svenska Spetshundklubben. 1952 hade Jämthundsklubben bildats i Jämtland och en hel del stridigheter hade uppstått mellan dem och Spetshundklubben. Så för att få det lite lugnare och att få med alla älghundsraser och främja aveln genom konkurans bildades två klubbar med samma styrelse. Västernorrlands Jämthundsklubb och Spetshundklubb. Klubben startade under detta namn med landskapen Medelpad och Ångermanland som verksamhets område.

Första interimstyrelsen valdes den 23/7 1955.
Ordförande: E.Göransson
Vice ordförande: Tage Engström
Sekreterare Arne Carlsson
Skattmästare: Bengt Sjölund
Klubbmästare: G.Ahlmark

1956 genomfördes första utställningen tillsammans med Stövarklubben och Brukshundklubben i Sundsvall. Det blev en fullträff med såväl utställda hundar som publik.

På hösten genomfördes 7 st jaktprov som resulterade i 2 st 2:a och 1 st 3:e pris.
Kritik kom från Svenska kennelklubben att det inte gick att sammanföra alla älghundsraser i en klubb. Men det struntade man i och fortsatte sin verksamhet övertygad om att man var på rätt väg

Påtryckningarna hade varit så hårda i frågan om Jämthund- och Spetshundsklubben att det bestämdes 1960 att brytning från Spetsklubben skulle ske och klubben döpas om till Västernorrlands Jämthundsklubb.

Efter flera års diskussioner är nu 1961 äntligen frågan om Jämt, Spets och älghund ur världen. Svenska Spetshundsklubben skall upplösas, Jämthundkluben byter namn till Svenska Älghundklubben, Västernorrlands Jämthundklubb byter till sitt nuvarande namn Västernorrlands Älghundklubb.

SÄK kommer att omfatta raserna Finsk Spets, Jämthund, Gråhund och Karelsk Björnhund.

Nu inträdde ett lugn i klubben, medlemsantalet ökade sakta men säkert.

1968-års årsmöte diskuterade för första gången om träning av älghundar på blodspår samt att starta sådana prov. De som klarade proven skulle sedan anmälas till polisen eller jaktvårdsförbundet för att användas för eftersök på trafikskadat vilt.

1970 hade klubben sin första utställning i egen regi vid hundskolan i Sollefteå. Det var tveksamt innan styrelsen gav sitt ja. Ett villkor var att Harry Edlund tog ansvaret för utställningen. ”n´Harry” eller ”Mr Västernorrlands Älghundklubb” som han också fick heta ibland hade varit medlem sedan bildandet 1957, valdes till kassör 1969, och kom att spela en stor roll i klubbens framtida utveckling. Utställningen klarades med glans och gav 1.550:- i netto med 72 st hundar. 18 st jaktprov avgjordes detta år och medlemsantalet var 108 st.

1971 är ett år att minnas eftersom klubben hade sin första länskamp mellan älghundar från Gävleborg och Västernorrland. Gävleborgarna tog hem lagsegern.

1973 ordnades första klubbfesten som hölls i Bjästa.

1975 kom även Västerbotten med i länskamperna.

1977 kom Österbottens Älghundklubb från Finland med i länskamperna.

1981 ordnades för första gången en vinterutställning i Örnsköldsvik

1984 inköptes klubbens logo med tre hundar och en älg utförd av klubbmedlemmen Bert Olsson Rossön.

1986 hade antalet medlemmar ökat till 733 st och antalet genomförda jaktprov var hela 202 st.

1987 gick länskampen av stapeln i Nordingrå mot två finska klubbar Österbottens ÄK och Syd Österbottens kenneldistrikt. Västernorrlands Älghundklubb tog hem segern. Tråkigt nog var detta sista året som vårt östra grannland deltog eftersom de drabbats av rabiessmitta.

Numera avgörs kampen sen ett antal år tillbaka mellan Västernorrlands-, Jämtland/Härjedalens- och Västerbottens Älghundklubbar.

1992 "nHarry" avgår ur styrelsen efter ett långt och verksamt styrelsearbete och vandringspriset, Harry Edlunds ungtikskanna, kom till. Bland Harrys många uppdrag i klubben var jaktprovsdomare och därifrån minns hann speciellt en hund som något utöver det vanliga. Det var Stavholmens Ejo 211 62/67. Ejo var den första hunden i Västernorrland som vann länskampen, blev bästa hund i Västernorrland 1973, vann klubbkampen mot Gävleborg 1974 och bästa hund i trelandskampen i Örje, Norge.

Vår nuvarande ordförande, Ingvar Holmgren, valdes till klubbens ordförande.

1995 hade klubben 968 medlemmar och klubbens första viltspårprov arrangerades. Syftet var främst att stimulera hundägarna till att arbeta med sina hundar under hela året.

Under de senaste tio åren har ytterligare erfarenheter om älghundens utveckling kommit i dager tack vare ett uppoffrande arbete bland våra klubbar. Datans intåg har gjort det möjligt att följa upp avelskullar på ett utmärkt sätt. Sjukdomar och andra störningar i avelsarbetet kan i dag åtgärdas på ett tidigt stadium till stort gagn för alla som vill arbeta för en sund och uthållig jakthund.

2004 är vi 903 medlemmar och genomför 223 st jaktprov.

Vårt 50-års jubileum skall vi nu fira med en familjehelg, för klubbens medlemmar, på Stenhammarn i Backe den 6 augusti och med en jubileumsutställning den 7 augusti också den i Backe.

Här kan du läsa mer om jubileumsaktiviteterna den 6 augusti...

Här kan du läsa mer om jubileumsutställningen den 7 augusti...