VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

Vandringspris / Bergslagens

 

FLITIGASTE DOMAREN

Rätt att tävla om vandringspriset har domare verksam i Västernorrlands Älghundklubb, tillika medlem i Västernorrlands Älghundklubb.

Flest antal genomförda jaktprov (Löshundsprov, Ledhundsprov, Särskilt älgspårprov och Viltspårprov) under gångna säsong.

Jaktproven skall vara genomförda i Västernorrlands Älghundklubb regi.

Vid lika antal genomförda jaktprov avgör flest antal Löshundsprov, därefter äldsta ålder vid sista provtillfället på domaren.

Priset utdelas efter provsäsongen år 2010 till den domaren med flest inteckningar.
Vid lika antal inteckningar utdelas priset till den domaren enligt ovan rangordnade kriterier.

År: Domare: Antal prov
2010 Torbjörn Westerin, Köpmanholmen 19 st (19 viltspårprov)
2009 Nils-Erik Pettersson, Stöde 16 st (16 löshund)
2008 Torbjörn Westerin, Köpmanholmen 26 st (26 viltspårprov)
2007 Thomas Swensson, , Husum 27 st (9 lösh, 17 viltsp, 1 älgsp)
2006 Thomas Swensson, Husum
18 st (8 löshund, 10 viltspår)