VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

VNÄK's ordinare årsmöte

Tid:
2015-02-28
Plats: Nätra Jaktskytteklubbs lokaler i Bredånger, Köpmanholmen

Årsmötetsprotokollet i PDF -

Vi var ett 27-tal medlemmar närvarande.

Dagen startade kl 10.00 med en mycket intressant och uppskattad föreläsning av exteriördomaren Petra Högberg.

Petra berättade först lite om sig själv och sitt intresse för jakt och hundar innan hon gick över till vilka krav som ställs för att antas till exteriördomarutbildningen, vilka personliga egenskaper som krävs och hur utbildningen sedan går till.

Hon vädjade till oss hundägare att vi ser till att ge hunden rätt förutsättningar i ringen. Att hunden visas i god kondition, är lätt att hantera och kan föra sig i kopplet. På så sätt underlättar vi för domarna att bedöma hunden på ett så korrekt sätt som möjligt. I en konkurrens kan det också vara direkt avgörande hur hunden visar sig.

Petra berättade också om rasernas rasstandard och visade på detaljer som räknas som nedsättande fel. Det är mycket att hålla reda på och därför läser hon alltid igenom rasstandarden kvällen innan en tjänstgöring även om hon också alltid har den med. Hon förklarade också att vissa detaljer skall vara direkt avgörande för priset medan andra kanske är mer domarens fria skön. Domarna har ju inte heller obegränsat tid med hunden vilket gör att någon detalj faktiskt kan missas. Något som Petra tycker är bra är specialhundklubbarnas öppna kritik då det hjälper henne som domare att få förklara för publiken vad som gör att hon tilldelar hunden det pris han/hon får.

Slutligen ställdes Sigge, en liten brun korthårig sak med kort rynkig nos och väääldigt stora öron, på bordet. Petra förklarade att bendelarna i alla fall var densamma och visade skillnader i vinklarna för denna lilla hund och våra arbetande älghundar.
Därefter hämtades en 10-månaders unghund som visade på lika stort tålamod som Petra för åhörarnas frågor. På honom kunde Petra visa vad som menas med öppna vinklar, kort svans, överlinje, förbröst, bröstben, framvinklar och allt annat som undrades över.

 

 

 

 

 

 

 

Efter en god lunch hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar där Jonny Englund omvaldes som klubbens ordförade. Omval även på ledamöterna Sven-Olov Jonsson och Håkan Svensson. Som nya ledamöter invaldes Mona Sundqvist och Eva Nordin på två år. Fyllnadsval 1 år på Anneli Eriksson som ersatte Jan Rytterstedt som valt att avgå med ett år kvar av mandatperioden.

Årsmötet hade inga motioner att avhandla men styrelsen hade några övriga frågor/informationspunkter som togs upp. Bland annat informerade Jonny på vilka grunder man valt att förlänga provtiden och mötet godtog enhetligt förklaringen.

Frågan var också uppe om mötet ansåg att provtiden skall vara 31/12 framgent. Det konstaterades dock att det krävs ett årsmötesbeslut för detta och då denna fråga inte inkommit i sedvanlig ordning får den hänskjutas till nästa årsmöte.

Funktionärer till verksamheten efterlyses, bland annat till utställningarna i Ånge och Junsele, och dessa funktioner är prio ett. Framtida fullmäktige/provläsare, namn till valberedning och ungdomsansvariga. Även jaktprovsdomare efterlyses, särskilt i nedre området kring Sundsvall upp mot Ånge. Viltspårutbildare och ringtränare. Namn på lämpliga kandidater mottages tacksamt.

Jonny berättade hur arbetsgången ser ut i stort med de nya nordiska reglerna. Att det svängt lite ute i landet, att av klubbar som tidigare varit för har blivit mer tveksamma. Jonny berättade också om brevet som figurerats i samband med Björn Andréns, SÄK's ordförande, plötsliga avhopp.

Att den tänkta regelkonferensen på Hallstaberget ställts in och att domare/medlemmar istället kommer att kallas till regelträffar i mars månad på platser runt om i verksamhetsområdet. Jonny anser att det är viktigt att han får information om var Västernorrlands jaktprovsdomare och medlemmar står i denna fråga så att han vet hur han skall förhålla sig och kunna arbeta vidare i föreningens anda.

Jonny Englund (t.v) avtackade Leif Gulin (mitten) och kassören Jan Rytterstedt (t.h).

 

 

 

 

 

 


Utdelning av vandringspriser till alla duktiga hundar som finns i klubben fick avsluta dagen i Bredånger.
Då Tuike Salon Hektor kammade hem de flesta av vandringspriserna blev det inte många på denna bild.

T.v. Mattias Persson, Bredbyn
Untramossens Bimbo SE25801/2011
vinnare av Jakthundens VPR samt Bästa Gråhundstik på 93 poäng

T.h. Alexander Ramén, Helgum
Tuike Salon Hektor SE59583/2013
vinnare av SÄK's, Unghundskannan, Jägarnas och Gävleborgs VPR samt Bästa Jämthundshane på 93,5 poäng.