VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

VNÄK's ordinare årsmöte

Tid:
2012-02-25
Plats:
Nätra Jaktskytteklubb, Bredånger Bjästa

Nu kan du läsa protokollet från årsmötet! - klicka här!

Vi var ett 30-tal medlemmar närvarande.

Dagen startade kl 10.00 med en mycket intressant föreläsning av Barbro Börjesson i ämnet "Lydnad och kontakt med våra älghundar".

Efter en god lunch hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar som även innehöll en motion om riktlinjer för jaktprovskollegium. Årsmötet beslutade enhälligt att motionen skulle vidare till SÄK's årsmöte och dess jaktprovskommitté.

Även genomgång och jämförelse av Nordiska Jaktprovsregler och "motförslaget", dvs ett revideringsförslag av de nuvarande jpr-reglerna avhandlades innan årsmötet förklarades för avslutat. De närvarande jaktprovsdomarna fick även möjlighet att uttrycka sina åsikter i frågan.

Johnny Englund var sittande ordförande och ledde mötet på ett mycket lättsamt och föredömligt sätt. Johnny tillsammans med sittande sekreterare Nils-Erik Pettersson och Vnäk's ordförande Kerstin Viström utgjorde årets presidium.


Dragning av domarelotteriet förättades och gjorde att Daniel Östman, Peter Sundqvist och Leif Engblom blev vinnare av ett presentkort, detta lotteri är en uppmuntran till alla domare som ställer upp på ett mycket bra sätt.


Avtackning gjordes av dels den avgående
ledamoten Torbjörn Westerin (t.v) och avgående provledare Mikael Olsson (t.h.).

 


Utdelning av vandringspriser alla duktiga hundar som finns i klubben fick avsluta dagen i Bredånger.

Svenska Älghundklubbens vandringspris som i år hämtades hem av SE43977/2010A Ruskametsän Isku och Mikael Olsson från Sollefteå.

Högsta poäng på jaktprov, taget före två års ålder oavsett ras eller kön. Skall vara ägd av medlem i VNÄK, HD-friröntgad, tilldelats minst 2:a i Kval.kl. på utställning. Lägsta ålder avgör vid lika poäng. Vid två inteckningar erhålls priset för alltid.

 

 

Unghundskannan vanns i år av S41547/2009A Majmyrbäckens Fhilip och ägaren Ingemar Brorsson, Långsele.

Priset hämtades av uppfödaren Erling Brorsson, Edsele

Hane (oavsett ras) under 3 år vid provdagen med högsta poäng på jaktprov, genomfört inom VNÄK. Lägsta ålder avgör vid lika poäng. Vid lika ålder avgör lotten. Hundägaren skall vara medlem i VNÄK. Vid tre inteckningar erhålls priset för alltid.

 

Även Jägarnas vandringspris vanns av S41547/2009A Majmyrbäckens Fhilip och ägaren Ingemar Brorsson, Långsele.

Priset hämtades av uppfödaren Erling Brorsson, Edsele

Bästa hanhund (högsta poäng på jaktprov) oavsett ras. Skall vara ägd av medlem VNÄK, HD-friröntgad och tilldelats minst 2:a i Kval.kl. på utställning. Lägsta ålder avgör vid lika poäng. Vid tre inteckningar erhålls priset för alltid.

 

S37171/2009A Storviltjägarens Nessy och Henrik Sjödin från Kovland vann årets kamp om Ringkallen's vandringspris

Tilldelas den Jämthundstik som erövrat högst poäng på ett jaktprov, och en utställning, tagna inom VNÄK gångna året. Poängberäkning för utställning där UCH får tillräknas med 15 p. Cert eller Ck = 20 poäng, 1:a i Jkl, Uhkl, Ökl = 15 poäng, 2:a i Jkl, Uhkl, Ökl = 10 poäng, 3:e i Jkl, Uhkl, Ökl = 5 poäng. Tiken skall vara HD-friröntgad, vid lika poäng avgör lägsta ålder (provdatum). Vid tre inteckningar av samma tikägare (medlem i VNÄK) erhålls priset för alltid. (Exempel: jaktprov = 83 poäng + Utställning = Cert 20 poäng Sa: 103 poäng)

 

Gävleborgs Älghundklubbs vandringspris - Årets högsta provpoäng fick S41547/2009A Majmyrbäckens Fhilip och ägaren Ingemar Brorsson, Långsele.

Priset hämtades av uppfödaren Erling Brorsson, Edsele

Högsta provpoäng vid löshundsprov oavsett Älghundsras eller kön. HD - friröntgad (A eller B). Ägd av medlem i VNÄK. Löshundsprovet skall vara genomfört i VNÄK's regi. Vid lika poäng avgör lägsta ålder vid provtillfället. Priset utdelas till den hundägare som erhållit tre inteckningar, eller flest antal inteckningar under jaktprovssäsongerna 2006-2015. Vid lika antal inteckningar avgör högsta sammanlagda provpoängerna, därefter lägsta ålder vid provtillfället.

T.v. Bästa Jämthundshane - S41547/2009A Majmyrbäckens Fhilip och ägaren Ingemar Brorsson, Långsele.
Priset hämtades av uppfödaren Erling Brorsson, Edsele

 

T.h. Bästa Karelska Björnhundshane - Ailatis Ove S28349/2008 och Tommy Lindmark, Bjästa

 

T.v. Bästa Östsibiriska Lajkatik - Ina S67460/2006 och Rolf Persson, Matfors