VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

VNÄK's ordinare årsmöte

Tid:
2011-02-26
Plats:
Bettans Hotell och Konferens, Stöndar

För att läsa protokollet - klicka här!

Vi var 23 st medlemmar närvarande.

Dagen startade kl 11.00 med en intressant föreläsning av Leif Gulin om genetik och avel.

 

Kerstin Viström inledde mötet med att hälsa alla välkomna och berättade om klubbens förehavanden under året. Under året har några av klubbens eldsjälar gått bort och de hedrades med en tyst minut. Själva årsmötet innehöll förutom sedvanliga förhandlingar en motion som handlade om jyckedata till alla SÄK's medlemmar. Mötet biföll denna motion.

 


Leif Ågren från Sollefteå var sittande ordförande och ledde mötet på ett mycket lättsamt sätt. Här till vänster tillsammans med Vnäk's sekreterare Nils-Erik Pettersson.

 

Sedan höll avelsrkommittens sammankallande, Dan Larsson, en bra redovisning om hur de under året har jobbat och visade olika listor på hundar som har gjort bra resultat på jaktprov i VNÄK och andra lite humoristiska inslag och funderingar. Dan har avböjt omval i avelskommittén och avtackades också av Kerstin.

 

Vi delgavs också information om de nya utställningsreglerna som gäller från och med i år. Det är numera gemensamma regler i hela norden. (Se vidare info under utställning) och därefter fick vi en snabb genomgång av förslaget till de nya jaktprovsreglerna som är ute på remiss i lokaklubbarna. Kerstin och Nils-Erik önskar skriftliga synpunkter.

 

Utdelning av vandringspriser fick avsluta dagen i Stöndar.

fr. v. Jonas Nilsson, Sörombäckens Ejno S69578/2008A tilldelades Unghundskannan, Jägarnas och GÄK's VP.
Michael Domeij och Sjöbodvikens Toya S61959/2008A tilldelades Ringkallens VP och
SÄK's VP gick hem till Alan S18128/2009 och Jonas Connysson.
Jakthundens VP till Bästa S24621/2008A och Jerry Wikner.