VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

VNÄK's ordinare årsmöte 2022

Tid:
2020-02-26
Plats: Digitalt med hjälp av Zoom

Nu kan du läsa protokollet här... -

 

Årsmötet 2022

Tack för fortsatt förtroende att leda VNÄK ett år till.

Margareta Carlsson var årsmötesordförande 2022 och genomförde uppdraget mycket väl, tack. Mona skötte det tekniska och administrativa så årsmötet fungerade, tackar. Dessutom fick Mona i år utmärkelsen ”Särskild insats” för klubben, grattis.

VNÄK har fortsatt mycket stark ekonomi. Verksamhet och arrangemang kan genomföras generöst men klokt för medlemsnytta, särskilt kring sådant som gör det roligare och enklare för de som engagerar sig i klubben. Några exempel kan bli utbildningen i nya jaktprovsregler, SM-uttagning i Sollefteå (preliminärt) eller Länskampen som arrangeras av VNÄK i höst.
Årsmötet beslutade även att sänka medlemsavgiften (2023) till 300 kronor. Då har VNÄK samma medlemsavgift som övriga klubbar i Sverige. Budgeten 2022 godkändes, trots ett visst underskott. De senaste åren har resultatet ofta blivit bättre än budget, så åtminstone för kommande år är detta nog ok. Ni som läst Resultat och Balansräkning 2021, ser att VNÄK ändå är mycket ekonomiskt solid!

Motioner som fick bifall var:
1. Fler jaktprov med äldre hundar: Erbjuda hund/tik som hos VNÄK tidigare har genomfört minst tre jaktprov med resultat "etta" och fyllt 7 år att ansöka och få ersättning hos VNÄK för domararvodet vid start av nytt jaktprov, dock max två prov. Erbjudandet gäller under en 3-årsperiod, dvs 2022; 2023 och 2024. Styrelsen kan avbryta tidigare.
2. Mer underlag till SM-kval: Erbjuda att hund/tik som hos VNÄK tidigare gått jaktprov med resultat på minst 80 poäng att ansöka och få om ersättning av VNÄK för domararvodet om jaktprovet är genomfört hos VNÄK senast den 31 oktober, max två gånger per säsong. Erbjudandet gäller under en 3-årsperiod, dvs 2022; 2023 och 2024, styrelsen kan avsluta erbjudandet tidigare.
3. Mer jaktprov i september: Erbjuda gratis domararvode när jaktprovet är utfört senast 30 september. VNÄK står domararvode. Erbjudandet gäller under 3 år, dvs 2022; 2023 och 2024, styrelsen äger rätt att avbryta erbjudandet tidigare.
Årsmötet önskade också att styrelsen ska titta på hur och om förslagsverksamhet skulle kunna införas. Det kan bli ett enklare sätt och bra komplement till motioner för medlemmarnas förslag.

Kontakta gärna styrelsen med frågor eller synpunkter.

Nu vill vi verkligen träffas på riktigt och hoppas vi får flera tillfällen under kommande året. Nästa årsmöte blir som planerat i Öviks-trakten.

Med vänlig hälsning // Hans Pettersson (ordf 2022)