VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

VNÄK's ordinare årsmöte 2020

Tid:
2020-02-22
Plats: SVAR, Ramsele

Här kan du läsa protokollet i PDF. -

 

Tack för bra årsmöte i Ramsele!

Dagen började med forum och information om regelrevideringen, bl.a. om långt förföljande, sök, ställa flyende älg, skillnader i Norden och reflektion över hundar som jagat bra en provdag men inte når en poäng som känns motsvara prestationen. Dvs moment med ”förlorade” poäng inte har kunnat kompenseras under provdagen. Hoppas på en del förbättringar här.

SM2020-läget: Notera att september-jakten i Västernorrland slutar den 27:e i år, så SM blir i början av oktober! I nuläget granskas 16 provrutor men de utvalda bestäms i september. Reklamförsäljning och finansiering ser lovande ut, särskilt Kennelsponsringen har överträffat förväntningarna!

Årsmötet hade bra diskussioner om domarläget, medlemsutvecklingen, god ekonomi och motionerna. Bra yttranden! För både utställningar och jaktprov diskuterades hundarnas samarbete, lydnad och beteende.

Många jaktprov 2019, trots viss domarbrist. Grattis pristagare! Jämt-tiken Sadepilvi/Mats Norberg med 94,5p blev bästa prov och fick flera utmärkelser!

Ärendet om ny logga för VNÄK är en annorlunda fråga och styrelsen kommer se över den. Ge gärna förslag och synpunkter!

Medlemsröstningen ”särskilda insatser” gavs mycket välförtjänt till Ingvar Holmgren.

Slutligen tackar jag de som lämnar över stafettpinnen och hälsar våra nya friska krafter välkomna i klubbens arbete.

// Hans Pettersson (ordf)