VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

VNÄK's ordinare årsmöte, 60-års jubileum

Tid:
2016-02-27
Plats: Sidsjö Hotell & Konferens, Sundsvall

Årsmötetsprotokollet i PDF -

Vi var ett 25-tal medlemmar närvarande.

Dagen startade kl 10.00 med att Nils-Erik Pettersson, ordförande i Svenska Älghundklubbens jaktprovskommitté, gick igenom förslaget till de nya jaktprovsreglerna. Genomgången var väldigt informativ och diskussionerna var höga i tak, med synpunkter både för och emot.

Vi avnjöt därefter en gemensam lunch för att sedan återsamlas i konferenslokalen.

Innan årsmötet öppnades tackade VNÄK's ordförande Jonny Englund, Nils-Erik för föredraget och kassören Anneli Eriksson uppvaktade med blomster och en liten gåva. I samband med detta meddelades även att Nils-Erik utsetts till klubbens hedersmedlem.

Jonny överlämnade sedan ordförandeklubban till Ingvar Holmgren som inledde med en grundlig genomgång av klubbens 60-åriga historia innan han förklarade mötet för öppnat. Under mötet omvaldes Jonny Englund till ordförande för ett år. Omval även på Anneli Eriksson och Robert Edlund. Nyval på Nils Ålund och Hans Pettersson som kliver in istället för Per Hallqvist och Susanne Königsson som avböjt omval.

Som vanligt skötte Ingvar årsmötet med bravur. Särskilt en punkt på dagordningen bringade diskussioner, nämligen jaktprovsreglerna. När så årsmötet kände frågan som färdigdiskuterad och redo för beslut begärdes votering. Efter rösträkning konstaterades att 15 röster var FÖR nya regler enligt styrelsens förslag och 6 röster MOT. Mötet biföll också en motion om förlängd jaktprovssäsong till och med den 31 januari samt en motion om anmälningstid till och med 30 november. Mötet biföll även en motion om att tandintyg vid utställning skall gälla och en motion om att särskilt älgspårprov eller viltspårprov inte skall behövas för jaktprovschampionatet. Båda motionerna skall hänskjutas vidare till SÄKs årstämma.

Efter årsmötet bjöd klubben på en jubileumsmiddag.

Avgående ledamoten Per Hallqvist avtackades av sekreteraren Eva Nordin, både med blomster och en kram.