VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

VNÄK's ordinare årsmöte

Tid:
2013-02-23
Plats:
Söråkers Herrgård, Söråker

Här är protokollet från årsmötet! - i PDF

Vi var ett 30-tal medlemmar närvarande.

Dagen startade kl 10.00 med en mycket intressant föreläsning av Göran Cederlund i ämnet ”Älgar och hundar i vargområden”.

 

 

 

 

 

 

Efter en god lunch hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar där Jonny Englund valdes till klubbens nya ordförade. Som nya ledamöter invaldes Sven-Olov Jonsson och Leif Gulin. Vidare behandlades även en motion om gemensamma nordiska jaktprovsregler. Årsmötet beslutade näst intill enhälligt att gå på styrelsens förslag att avslå motionen. Årsmötet beslutade även att utse Kerstin Viström till hedersmedlem för hennes förtjänstfulla arbete för klubben.

 

Göran Tjärnberg (t.h) var sittande ordförande och ledde mötet på ett mycket lättsamt och föredömligt sätt. Göran tillsammans med sittande sekreterare Nils-Erik Pettersson (t.v) utgjorde årets presidium.


 

Ordförandeklubban överlämnas här av avgående vice ordförande Mikael Eriksson (t.h) till klubbens nyvalda ordföranden Jonny Englund (t.v) .

 

 

 

Dragning av domarelotteriet förättades av Mikael Eriksson och utfallet gjorde att Lars-Åke Wallblom, Fredrik Olofsson och Sven-Olov Jonsson blev vinnare av varsitt presentkort. Detta lotteri är årligt förekommande och en uppmuntran till alla domare som ställer upp på ett mycket bra sätt.


 

Nils-Erik Pettersson (t.v) avtackade de avgående ledamöterna Bo Bergquist (mitten) och Mikael Eriksson (t.h.).

 


Utdelning av vandringspriser till alla duktiga hundar som finns i klubben fick avsluta dagen i Söråker.