VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

E-anmälan till jaktprov
( löshunds-, älgspår- & ledhundsprov)

Anmälningsformulär på internetProvtyp och antal

Löshundsprov      
Särskilt älgspårprov
Ledhundsprov  

Hunduppgifter

 

Hane:   Tik:

Använd TAB-tangenten när du flyttar mellan fälten!

Född den:
ID-Märkt nr:  
Vaccinerad:
Ange HD-status:

Hundens/tikens namn och titel Reg.nr

ex. SJ(LÖ)CH STORBERGETS STORA

  S12345/2002
   
Föräldrarnas namn och titel  
e.
u.


Är hunden tidigare utställd?
Ja:   Nej:

Om svaret är ja - fyll i bästa resultat i "äldsta" klass.

ex. 2002, JUNKL, VG


Har hunden erhållit pris på jaktprov?
Ja:   Nej:

Om svaret är ja - fyll i nedanstående

ex. 2002, 3:a, SVEN SVENSSON, VNÄKHar hunden CERT sedan tidigare?

Ja:   Nej:

Om svaret är ja - fyll i nedanstående.
1:a Certet
2:a Certet
3:e Certet


Ägaruppgifter

Uppfödare:

Ägare:

Glöm inte!

Var noga med att uppge RÄTT e-postadress!

Ägare medlem i Älghundklubb.


Vill du starta på egen provmark?

Ja:   Nej:

Om ja - Provmarken är:

 ex. Storberget, Önskans kommun ,   alt. Lillberget, Tryggs församling

Övriga uppgifter av vikt.


Stämmer Dina uppgifter?
Om svaret är jaKlicka bara en gång efter att du läst nedanstående.!


Tack för anmälan!

OBS! Anmälningsavgiften insättes på BG 621-2013
Anmälan behandlas först efter att avgiften inkommit på ovanstående bankgirokonto.
Bekräftelse på Din anmälan sker via e-post.