Älghunds-SM 2010

Provmarker

Följande 14 provområden, utmärkta med gula markörer på kartan nedan, var reserverade för SM-tävlingen. Dessa ligger i närheten av Gideå Bruk (blå markör) som var förläggningsorten.


Visa Provområden på en större karta

Baserat på faktorer som t ex älgtätheten vid provtillfället avgjorde vilka tio av de utvalda möjliga fjorton provområdena som användas.