Älghunds-SM 2010

Provområde 9

Nyliden

Till detta område lottades:

Västsvenska Älghundklubbens:

J Härkilas Ärke IV S35334/2007A


Ägare:

Torbjörn Hidendahl,
Östra Frölunda

Domare:
Alf-Göte Hjelm (NÄK)

Vägvisare:
Sven-Olov Jonsson

Resultat:
SM-6:a
0-pris, 41 poäng.

- Provberättelse

 


Följande 14 provområden, utmärkta med gula markörer på kartan nedan, är reserverade för SM-tävlingen. Dessa ligger i närheten av Gideå Bruk (blå markör) som är förläggningsorten.

Baserat på faktorer som t ex älgtätheten vid provtillfället så kommer tio av de utvalda möjliga fjorton provområdena att användas.

Mer preciserade uppgifter kommer att publiceras först alldeles innan provtillfället.

 


Visa Provområden på en större karta